Plan lekcji
Oddziały
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e 1A 1B 1C 2A 2B 2C 1S 2S 1s1 1s2 2s 2s2 3s 1aw 1bw 2aw 2bw 3aw 3bw
Nauczyciele
I. Litwińska - Robak (IL) W.Barszcz (WB) D.Bąk (DB)
H.Białek (HB) M.Błachowicz (BM) E.Bodziony (EB)
A.Bryk (AB) M.Chlebowski (CM) S.Czuba (CS)
P.Ćwięka (PĆ) P.Dobrowolski (PD) J.Dudzik (DJ)
E.Dygdoń (ED) E.Działo (DE) R.Dziewit (RD)
W.Dziewit (WD) A.Dziubińska (AD) A.Filas (FA)
A.Gardulska (AG) J.Gładyszewska (JG) M.Górska (GM)
A.Graniczka (GA) M.Graniczka (MB) B.Grochocki (BG)
M.Herchel (He) M.Herchel (MH) M.Horeczy (HM)
I.Ingram (ve) B.Iwanicz (BB) A.Jasińska (AJ)
H.Karaś (HK) E.Kociański (EK) A.Kopcińska (Ka)
A.Korycka- Lutak (Ko) D.Kostrzewa (KD) A.Krazińska (KA)
J.Krępa (Kr) A.Kuczewska (Ku) S.Leśniowska (SL)
M.Łukaszek (ŁM) J.Morytko (JM) E.Mysińska (EM)
K.Nowińska-Furdyna (KN) D.Partyńska (DP) J.Pęcak (JP)
E.Podgórska (PE) K.Pruś (UK) L.Przybyło (LP)
S.Rajda (RS) Ł.Rybak (RŁ) J.Rysiak (JR)
S.Saja (MM) A.Skarbek (AS) L.Słowik (LS)
W.Snopkowski (WS) T.Sondej (ST) M.Sosiński (So)
A.Straż (St) E.Styczeń (SE) K.Sumiec (Sk)
Z.Sumiec (ZS) D.Szymańska-Bar (DS) D.Świst (DŚ)
S.Wałek (SW) B.Warzecha (BW) J.Wieczerzak (W)
A.Wiśniewska - Cebula (WA) J.Wiśniewski (WJ) J.Wit - Dutkiewicz (Wi)
J.Witek (JW) I.Woszczyńska (Ri) K.Zarzyczny (KZ)
Z.Zieliński (ZZ) K.Ziobroń (Zi) B.Zubiel (BZ)
A.Żarów (AŻ)
Sale
6 8 9
10 11 12
13 14 15
19 20 22
24 24pla 25 27
32 33 35
36 37 39
40 41 42
44 45 47
48 49 50
51 52 53
55 56 56inf 57 57inf
58 58inf D1 D2
Ma M K P
bas1 bas2 bibl
św col bas3
bas4 6a 12a
13a 52a 15a
37a Hala hala
konf 14a 24a
32a 33a 44a
45a 47a 48a
51a 53a 56a
58a wf-a 49a
50a wf-b 26
62